Clitelgha Murnon

Vagtkaptajn i Millean, og cleric for St. Cuthbert

Description:

Race

Hill Dwarf

Beskæftigelse

Vagtkaptajn i Millean og tro følger af St. Cuthbert

Beskrivelse

Clitelgha er striks og kan til tider virke kold. Hun er fuldt fokuseret på at holde ro og orden i Millean.

Bio:

Clitelgha Murnon

Avalat ilnosferatu ilnosferatu