Nolmer

Spår om fremtiden

Description:

Race

Storm Giant

Beskæftigelse

Lever skjult

Beskrivelse

Dybt under havet i Underdark lever Nolmer skjult. Herfra sidder han og spår om fremtiden. Kun nogle få ved han er i live.

Bio:

Nolmer

Avalat ilnosferatu ilnosferatu