Trinny Peddlestump

Receptionist i House of Tales og tempeloverhoved for Fharlanghn

Description:

Race

Lightfoot Halfling

Beskæftigelse

Receptionist i House of Tales og tempeloverhoved for Fharlanghn

Beskrivelse

Trinny har altid haft en trang til at rejse og se verden, en trang hun får udlevet som følger af Fharlanghn. Hun afventer på nuværende tidspunkt sin afløser i det tempel hun er overhoved i, så hun kan rejse videre til næste tempel og afløse en der.

Bio:

Trinny Peddlestump

Avalat ilnosferatu ilnosferatu